עורכי דין ומגשרים

יום חמישי, 19 ביולי 2018

עו"ד נועם קוריס- משטרת ישראל חויבה בהוצאות משפט בהתאם להחלטת בית המשפט העליון

עו"ד נועם קוריס- משטרת ישראל חויבה בהוצאות משפט בהתאם להחלטת בית המשפט העליון

משטרת ישראל חויבה על ידי בית המשפט העליון בהוצאות משפט במסגרת עתירתה של האגודה לזכויות האזרח בישראל, שדרשה ממשטרת ישראל לפרסם כל רישיון לאסיפה או תהלוכה שניתן על-ידי המשטרה והסייגים שנרשמו לגביו, וכן כל הודעת ביטול רישיון מהסוג האמור.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- על מיליון דרכים למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע


עו"ד נועם קוריס

בפסק דינו של כבוד השופט י' עמית נקבע, כי לאחר שהאגודה לזכויות האזרח עתרה כנגד משטרת ישראל, לאור שהיא אינה מפרסמת את הרישיונות באופן שוטף ונגיש לציבור. המשטרה, מצידה, הבהירה בהודעה לבית המשפט כי היא אינה חולקת על חובתה לפרסם את הרישיונות לביצוע תהלוכות או אסיפות, ואף ציינה כי החלה להיערך לפרסום שוטף שלהם באתר האינטרנט הממשלתי של משטרת ישראל (להלן: האתר) החל מינואר 2017.

לאחר שיג ושיח בין הצדדים בנוגע להיבטי הפרסום הראוי, החלה המשיבה לפרסם את הרישיונות באתר. בעקבות מספר התפתחויות בפלטפורמת הפרסום, בהן עדכנה המשיבה את בית המשפט, ניתן לסכם כי לדברי המשיבה, בשלב זה המידע נגיש לציבור בסמוך למועד קיום האירוע ולמשך שישה חודשים, על דרך של חיפוש לפי פרמטרים של מיקום ומועד האירוע, תחת לשונית "הפגנות ותהלוכות" באתר. לדבריה, המשיבה מתכוונת להרחיב את החיפוש לפרמטרים נוספים. באשר להודעות על ביטול רישיונות, ציינה המשיבה כי גם אלה צפויות להתפרסם באתר, לכשיינתנו.

מכל מקום, בית המשפט קבע כי המשטרה עושה מאמצים כנים להביא לשיפור נגישות הציבור למידע על אודות הרישיונות, וכי פלטפורמת הפרסום הולכת ומתייעלת עם הזמן, כך שהיא עתידה לענות על צרכי הציבור במידה המניחה את הדעת. למותר לציין כי כל טענות הצדדים בנוגע לאופן הפרסום שמורות להם.

בהתחשב בתרומתה של העתירה להנעת המהלך המתואר וליישום הוראות הפקודה, הטיל בית המשפט חיוב על המשטרה, לשאת בהוצאות האגודה לזכויות האזרח בסכום כולל של 5,000 ₪.

עו"ד נועם קוריס בוגר תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עקבו אחרינו בבלוגר עו"ד נועם קוריס ושות', הטור של עו"ד נועם קוריס בחדשות כל הזמן 

עו"ד נועם קוריס – כותב על הסרה מגוגל והתיישנות ברשת
עו"ד נועם קוריס –  כותב על חובות, על פלילים, ועל שכר טרחת עורכי דין
עו"ד נועם קוריס - כותב על הזהירות הנדרשת בשכר טרחה לפי הצלחה